Naslovnica   |   Poveznice   |   Mapa weba

Advenat 2014

INDIFERENTIZAM

Advenat 2014

    Bitna crta adventskog vremena jest biti okrenut prema kritičnom obratu koji dolazi na kraju i o kojem ovisi sve. Čovjek prema tom času ne može biti, indifirentan: obuzima ga određen strah, koji je na mjestu, jer ga može uzdrmati da se prema njemu postavi pravilno. Jedini realni i ljudski dostojanstven stav jest: ne dati se iznenaditi i izigrati, ne biti indifirentan, ne dopustiti da te ne zateče nepripravna, treba biti na straži. Crkva u Došašću, kao na zajedničkoj službenoj vježbi morala bi biti u stanju opće pripravnosti. U tom ugođaju dočekati blagdane nešto je drugo nego imati pred očima samo obični božićni ugođaj. Opća pripravnost produbljuje zrelu vjeru i živu nadu, izaziva da se talente založi i za neprolazna dobra. U vrijeme došašća okvirna „vježba“ za takvo držanje jest Euharistija i s njom povezani sakramenti.
    Zadnji i presudni je cilj: pomoći čovjeku da se jednog dana nađe pripravan te bude pripušten svečanom zboru u slavi gdje će "Bog biti sve i u svima." Taj krajnji cilj NE SMIJE kršćaninu promaknuti. Sveci su zato strepili, ali su se još jače nadali da će baš oni biti blizu. Zato je dobra adventska pjesma zbog riječi: "U onaj dan kad Gospod Bog, i sveti svi kad uskrsnu, daj da i ja budem blizu..."
    I prema tome ovoga adventa ne bih smio biti indiferentan, nego založiti se svim svojim snagama da se pokrenem i krenem na put do susreta sa Kristom koji me čeka u svakoj crkvi.
Godina posvećenog života

30.11.2014. - 2.2.2016.

CILJEVI GODINE POSVEĆENOG ŽIVOTA:

SA ZAHVALNOŠĆU SE SPOMENUTI NEDAVNE PROŠLOSTI
Počevši od Drugoga vatikanskog sabora i, osobito pedesete obljetnice koncilskoga dekreta Perfectae caritatis o obnovi posvećenog života.

S NADOM PRIGRLITI BUDUĆNOST
sa sviješću da kriza kroz koju prolazi društvo i sama Crkva dotiče u punini i posvećeni život. Pročelnik Kongregacije za posvećeni život istaknuo je da se ta kriza ne smije shvatiti "kao predsoblje smrti, nego kao kairos, prava prigoda za duboki rast, a s time i za nadu potaknutu sigurnošću da posvećeni život nikada neće moći nestati iz Crkve, jer ga je želio sam Isus kao neizostavan dio svoje Crkve".

SA STRAŠĆU ŽIVJETI SADAŠNJOST
a to podrazumijeva zaljubljenost, istinsko prijateljstvo, duboko zajedništvo. To je upravo ono što "čini lijepim život tolikih muškaraca i žena koji zavjetuju evanđeoske savjete i iz bližega slijede Krista u tom životnom staležu", kazao je pročelnik Kongregacije za ustanove posvećenog života i družbe apostolskog života.

HIMNA - HVALA REDOVNIKA
Aktualno:

- Misa Zornica u 6 sati
- Večernja Misa u 18 sati
- Raspored blagoslova kuća


Misao tjedna

Misao tjedna Misao tjedna - godina B - arhiva
Misao tjedna - arhiva


Novo!

Facebook stranica Župe Sv. PavlaPrigodno:    - Nastup zborova - Sv. Franjo (22.11.2014.)    - Proslava blagdana Sv. Vinka Paulskog 2014. (28.09.2014.)

           Mise        Krunica        Sestre Milosrdnice